ORGANIZAREA RETELEI


ATENTIE!! A se vedea si Art. 23-28 din REGULAMENTUL DE APLICARE a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 (devenita Legea organica nr.459/2001, publicata in Monitorul Oficial nr.418/27.07.2001) privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala >>>

Metodologia de lucru a Comisiei Superioare Medico-Legala

 1. Comisia Superioara Medico-Legala functioneaza pe linga Institutul National de Medicina Legala "Prof.Mina Minovici" Bucuresti, si constituie autoritatea stiintifica suprema in domeniul medicinei legale, care verifica, evalueaza, analizeaza si avizeaza din punct de vedere stiintific, la cererea organelor de drept, continutul si concluziile diverselor acte medico-legale.

 2. Avizul Comisiei Superioare Medico-Legala poate fi solicitat exclusiv de organele judiciare abilitate (Politie, Parchet, instante de judecata)

 3. Avizarea poate fi luata in discutie numai daca organele in drept care solicita avizul comisiei superioare medico-legale pun la dispozitia Comisiei Superioare Medico-Legale toate documentele medicale si medico-legale existente in dosarul cauzei, sau dosarul cauzei, insotite de o adresa de inaintare ce cuprinde un scurt istoric al faptei precum si obiectivele clare si fara ambiguitati la care trebuie sa raspunda avizul.

 4. La lucrarile Comisiei Superioare pot fi cooptati, in functie de specificul lucrarilor, profesori- sefi de disciplina din diferite specialitati medicale precum si specialisti din alte domenii ale stiintei, care pot contribui la lamurirea problemelor a caror rezolvare o cere justitia in diferite expertize medico-legale.

 5. Componenta nominala a Comisiei Superioare (membrii permanenti sau cooptati) este aprobata prin ordin comun al Ministrului Sanatatii si Familiei si Ministrului Justitiei. Cererile partilor sau ale organelor beneficiare ca din structura comisiei sa faca parte anumite persoane sau experti ai partilor nu vor fi luate in considerare.

 6. Lucrarile sedintelor nu sunt publice.

 7. Comisia Superioara Medico-Legala poate lucra in prezenta majoritatii membrilor sai permanenti

 8. Comisia Superioara Medico-Legala se convoaca saptaminal, sau ori de cite ori este nevoie atunci cind aceaste este impusa de numarul mare de solicitari, de catre presedintele acesteia ales in conditiile legii. Presedintele conduce lucrarile comisiei sau poate delega in acest sens pe oricare dintre membri.

 9. Inainte de intrarea in dezbateri presedintele verifica daca pentru cazurile aflate pe ordinea de zi nu exista incompatibilitati. Incompatibilititile sunt cele prevazute de lege pentru magistrati. Simpla semnare a adresei de inaintare a unei lucrari medico-legale catre beneficiar nu constituie incompatibilitate.

 10. Comisia Superioara Medico-Legala poate lucra in prezenta majoritatii membrilor. Hotararile se iau cu majoritate simpla. Eventualele opinii separate se mentioneaza in aviz.

 11. Analiza expertizelor supuse atentiei Comisiei Superioare Medico-Legale se consemneaza sub forma concluziilor Comisiei, care sint consemnate de unul din membri si semnate de toti participantii.

 12. inainte de intrarea in dezbateri presedintele verifica daca pentru cazurile aflate pe ordinea de zi nu exista incompatibilitati. Incompatibilitatile sunt cele prevazute de lege pentru magistrati. Simpla semnare a adresei de inaintare a unei lucrari medico-legale catre beneficiar nu constituie caz de incompatibilitate.

 13. In cazul unor concluzii contradictorii ale unor expertize cu cele ale unei noi expertize medico-legale sau ale altor acte medico-legale, Comisia Superioara Medico-Legala poate aviza in totalitate sau partial concluziile uneia dintre ele, facind anumite precizari sau completari.

 14. In cazul in care concluziile actelor medico-legale nu pot fi avizate, Comisia Superioara Medico-Legala poate formula propriile concluzii.

 15. In cazul in care se constata deficiente in redactare sau abateri in ceea ce priveste metodologia intocmirii unor acte medico-legale, Comisia Superioara Medico-Legala poate dispune refacerea partiala sau in totalitate a acestora, dind indicatii in acest sens, sau dupa caz, poate sesiza si Consiliul Superior despre aceste abateri.

 16. Comisia Superioara Medico-Legala nu efectueaza examinari pe persoane. Daca membrii comisiei superioare considera necesara examinarea persoanei recomanda fie: - efectuarea unei noi expertize medico-legale, urmand ca ulterior concluziile acesteia sa fie supuse avizarii Comisiei Superioare Medico-Legale; - in cazuri exceptionale, pentru edificare, specialistii cooptati in cadrul Comisiei Superioare Medico-Legale, pot examina direct persoana care face obiectul expertizei inaintind concluziile acestei examinari Comisiei Superioare Medico-Legale.

 17. Avizele Comisiei Superioare Medico-Legale se trimit solicitantilor numai dupa achitarea contravalorii lucrarilor si se comunica si institutiei de medicina legala care s-au pronuntat ultima in cauza respectiva.

 18. Dupa ce Comisia Superioara Medico-Legala s-a pronuntat intr-un caz nu se mai poate solicita efectuarea unei noi expertize medico-legale unei institutii medico-legale inferioare ierarhic decit in cazul in care au aparut noi date medicale sau de ancheta neavute la dispozitie de expertizele anterioare.

 19. Comisia Superioara Medico-Legala beneficiaza de un secretariat tehnic asigurat de catre Institutul National de Medicina Legala " Prof.Mina Minovici " Bucuresti. Secretariatul tehnic va asigura scrierea avizelor, corespondenta cu beneficiarii si cu institutiile de medicina legala si va intocmi documentatia necesara pentru plata indemnizatiilor prevazute de lege pentru membri titulari participanti la sedintele comisiei si pentru specialistii cooptati ocazional.

- inapoi sus -

You can play best games for brain and soul on At 7 Games.
  Copyright © 2008 Romanian Society of Legal Medicine. All rights reserved.
created by cooz.ro
  best brain games, girls games and action games for brain and soul virtualizare vmware vsphere esxi server backup storage cablare structurata antivirus securitate firewall mail web dns trandafir trandafiri pomi fructiferi conifere brad brazi pin tuja tuia plante ornamentale vita de vie coacaze zmeura agrise