MEDICII LEGIŞTI ÎNCADRAŢI ÎN INSTITUŢIILE DE MEDICINĂ LEGALĂ DIN ROMÂNIA

LISTA EXPERTILOR MEDICO-LEGALI

NORME METODOLOGICE ALE EXPERTILOR MEDICO-LEGALIORDIN nr.938 din 7 septembrie 2005
al ministrului sănătăţii pentru aprobarea criteriilor de atestare a calităţii de expert medico-legal, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de suspendare sau de retragere a calităţii de expert medico-legal
  Copyright © 2008 - 2021 Romanian Society of Legal Medicine. All rights reserved.