HOTARAREA NR. 1609 DIN 8 NOIEMBRIE 2006
A GUVERNULUI ROMANIEI PRIVIND
TARIFELE PRESTATIILOR MEDICO-LEGALE
Lista Servicii in format PDF
TARIFELE
pentru efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |       Denumirea presta?iei existente       | Denumirea          | Tarif|
|crt.|                                            | presta?iei noi     | LEI |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    | I. (A) LABORATOR DE MEDICIN? LEGAL? CLINIC?|                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 1.| Examinarea persoanelor ?i constatarea      |                     |   38 |
|    | leziunilor traumatice                      |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 2.| Examinarea persoanelor pentru constatarea |                     |   50 |
|    | virginit??ii, deflor?rii, sarcinii,        |                     |      |
|    | viduitatea sau avortul patologic           |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 3.| Examinarea persoanelor pentru constatarea |                     |   50 |
|    | infirmit??ii sau incapacit??ii de munc?    |                     |      |
|    | determinate de afec?iuni patologice, A1/A2 |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 4.| Examinarea persoanelor pentru constatarea |                     |   38 |
|    | sexului, vârstei, conforma?iei ?i          |                     |      |
|    | dezvolt?rii psihosomatice; diverse alte    |                     |      |
|    | constat?ri                                 |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 5.| Examinarea medical? a persoanelor în       |                     | 110 |
|    | vederea autoriz?rii de?inerii ?i purt?rii |                     |      |
|    | armelor ?i muni?iilor                      |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 6.| Examinarea persoanelor pentru evaluarea    |                     |   63 |
|    | capacit??ii de conducere auto              |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 7.| Examinarea persoanelor ?i recoltarea de    |                     |   26 |
|    | probe biologice pentru alcoolemie          |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 8.| Examinarea persoanelor ?i recoltarea de    |                     |   80 |
|    | probe biologice, în care se include ?i     |                     |      |
|    | trusa standard de recoltare pentru         |                     |      |
|    | alcoolemie                                 |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 9.| Expertiza capacit??ii de coabitare, poten?a|                     |   50 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 10.| Expertiza cu privire la stabilirea datei de|                     |   63 |
|    | concep?ie                                  |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 11.| Noua expertiz? privind stabilirea datei    |                     |   76 |
|    | concep?iei                                 |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 12.| Expertiza capacit??ii de procreare - total |                     | 216 |
|    | - examinare clinic?                        |                     |   90 |
|    | - examinare spermogram?                    |                     | 126 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 13.| Prima expertiz? medico-legal? pe baz? de   |                     |   25 |
|    | acte                                       |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 14.| Expertiza medico-legal? cu examinarea      |                     |   63 |
|    | persoanei interesate                       |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 15.| Noua expertiz? medico-legal? pe baz? de    |                     | 110 |
|    | acte                                       |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 16.| Noua expertiz? medico-legal? cu examinarea |                     | 152 |
|    | persoanei                                  |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 17.| Explor?ri func?ionale medico-legale:       |                     |   32 |
|    | electroencefalograma EEG - înregistrare    |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 18.| Explor?ri func?ionale medico-legale:       |                     |   20 |
|    | poten?ial evocat auditiv                   |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 19.| Explor?ri func?ionale medico-legale:       |                     |   22 |
|    | poten?ial evocat vizual                    |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 20.| Explor?ri func?ionale medico-legale:       |                     |    8 |
|    | electrocardiogram?                         |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 21.| Interpretarea explor?rilor func?ionale     |                     |   50 |
|    | electrice                                  |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Expertiza medico-   | 400 |
|    |                                            | legal? pentru       |      |
|    |                                            | constatarea st?rii |      |
|    |                                            | de s?n?tate, având |      |
|    |                                            | ca scop stabilirea |      |
|    |                                            | aptitudinilor unei |      |
|    |                                            | persoane de a       |      |
|    |                                            | exercita o anumit? |      |
|    |                                            | activitate, pre?ul |      |
|    |                                            | include costurile   |      |
|    |                                            | consulturilor de    |      |
|    |                                            | specialitate ?i al |      |
|    |                                            | investiga?iilor de |      |
|    |                                            | laborator           |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    | I. (B) IMAGISTIC? MEDICO-LEGAL?            |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    | RADIOLOGIE                                 |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 22.| Radioscopie pulmonar?                      |                     |   13 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 23.| Radioscopie gastroduodenal?                |                     |   25 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 24.| Irigoscopie                                |                     |   98 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 25.| Radiografie de laringe cu substan?? de     |                     |   33 |
|    | contrast                                   |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 26.| Radiografie esofagian?                     |                     |   25 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 27.| Colangiocolecistografie I.V., prima        |                     |   40 |
|    | radiografie                                |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 28.| Radiografie gastroduodenal?, prima         |                     |   25 |
|    | radiografie                                |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 29.| Colecistografie oral?, prima radiografie   |                     |   25 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 30.| Radiografie toracopulmonar?                |                     |   40 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 31.| Radiografie renal? simpl?                  |                     |   25 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 32.| Urografie I.V.                             |                     |   43 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 33.| Mamografie                                 |                     |   50 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 34.| Radiografie simpl? a segmentelor/regiunilor|                     |   20 |
|    | osteoarticulare                            |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 35.| A doua ?i urm?toarele radiografii în cazul |                     |   25 |
|    | examin?rilor cu substan?? de contrast -    |                     |      |
|    | fiecare radiografie                        |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 36.| Coronarografie post-mortem                 |                     |   25 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 37.| Radiografie segmente osoase la cadavru     |                     |   25 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 38.| Radiografie cranian?/?a turceasc?          |                     |   50 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Echografie cardiac? |   30 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Echografie          |   50 |
|    |                                            | abdominal?          |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    | I. (C) LABORATOR DE PROSECTUR?             |                     |      |
|    | MEDICO-LEGAL?                              |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 39.| Autopsia medico-legal?                     |                     | 302 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 40.| Autopsia medico-legal? a cadavrelor        |                     | 390 |
|    | putrefiate/scheletizate                    |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 41.| Autopsia medico-legal? a cadavrelor de     |                     | 390 |
|    | fetu?i/nou-n?scu?i                         |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 42.| Autopsierea sau reautopsierea cadavrelor   |                     | 390 |
|    | exhumate, nu include cheltuielile de       |                     |      |
|    | deplasare a comisiei, de transport, cazare,|                     |      |
|    | analize                                    |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 43.| Autopsia medico-legal? a fragmentelor de   |                     |   76 |
|    | cadavre                                    |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 44.| Expertiza medico-legal? a hainelor ?i      |                     |   76 |
|    | corpurilor delicte                         |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 45.| Deplasarea la fa?a locului a echipei       |                     | 143 |
|    | medico-legale ?i cercetarea ?i examinarea |                     |      |
|    | medico-legal? a cadavrelor din teren       |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 46.| Transportul cadavrelor din morgile         |                     |   74 |
|    | spitalelor sau de la locul faptei pentru   |                     |      |
|    | autopsierea medico-legal?                  |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 47.| P?strarea cadavrelor în camera frigorific?,|                     |   38 |
|    | tarif/24 de ore                            |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 48.| Prelevarea ?esuturilor cadaverice în       |                     | 252 |
|    | vederea homotransplantului, testarea       |                     |      |
|    | contamin?rii microbiologice se achit?      |                     |      |
|    | separat                                    |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 49.| Examenul medico-legal al cadavrelor cu     |                     | 302 |
|    | identitate necunoscut? ?i întocmirea       |                     |      |
|    | dosarului de identificare inclusiv foto    |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 50.| Preg?tirea ?i prelucrarea pieselor         |                     |      |
|    | scheletale în vederea expertizei           |                     |      |
|    | antropologice:                             |                     |      |
|    | - schelet integral                         |                     | 2100 |
|    | - fragmente                                |                     | 756 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 51.| Întocmirea actelor medico-legale în vederea|                     |   25 |
|    | decesului în fa?a institu?iilor publice    |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 52.| Întocmirea documenta?iei medico-legale ?i |                     |   76 |
|    | deplasarea la institu?iile publice în      |                     |      |
|    | vederea declar?rii cadavrelor              |                     |      |
|    | neidentificate sau f?r? apar?in?tori, în   |                     |      |
|    | vederea înhum?rii de c?tre autoritatea     |                     |      |
|    | teritorial?                                |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 53.| Supliment de expertiz? medico-legal? pe    |                     | 180 |
|    | material cadaveric                         |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 54.| Îmb?ls?marea cadavrelor la sediul          |                     |   76 |
|    | unit??ilor medico-legale                   |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 55.| Îmb?ls?marea cadavrelor de c?tre personalul|                     | 220 |
|    | unit??ilor medico-legale la domiciliu,     |                     |      |
|    | f?r? transport autopsier                   |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 56.| Conservarea ?i împachetarea cadavrelor     |                     | 320 |
|    | putrefiate/boli transmisibile              |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 57.| Cosmetizarea ?i igienizarea cadavrelor     |                     |   45 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Preg?tirea ?i       | 150 |
|    |                                            | prelucrarea pieselor|      |
|    |                                            | scheletale în       |      |
|    |                                            | vederea expertizei |      |
|    |                                            | antropologice       |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | M?suri speciale de | 100 |
|    |                                            | combatere a         |      |
|    |                                            | contamin?rii        |      |
|    |                                            | biologice ?i        |      |
|    |                                            | conservare a        |      |
|    |                                            | cadavrelor în cazuri|      |
|    |                                            | cu hazard biologic |      |
|    |                                            | crescut, cadavre    |      |
|    |                                            | putrefiate, boli    |      |
|    |                                            | transmisibile:      |      |
|    |                                            | antrax, SIDA, TBC, |      |
|    |                                            | hepatit? etc.       |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    | I. (D) LABORATOR DE GENETIC? MEDICO-LEGAL? |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 58.| Analiza pentru identificare de persoane    |                     | 135 |
|    | având la baz? cariotipul                   |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 59.| Analiza pentru stabilirea paternit??ii pe |                     |      |
|    | baza testului ADN, tarif pentru 3          |                     |      |
|    | determin?ri                                |                     | 3600 |
|    | - pentru o persoan?                        |                     | 1200 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 60.| Examen cromozomial                         |                     | 200 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 61.| Compararea profilelor ADN în identificare, |                     | 670 |
|    | tarif pentru fiecare profil analizat       |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Prelevare ?i        |   30 |
|    |                                            | conservare probe    |      |
|    |                                            | biologice de sânge |      |
|    |                                            | sau saliv? în       |      |
|    |                                            | vederea analizei    |      |
|    |                                            | ADN - tarif pentru |      |
|    |                                            | 1 singur? prob?     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Prelucrare probe    |   50 |
|    |                                            | biologice de sânge |      |
|    |                                            | sau saliv? pentru   |      |
|    |                                            | izolare ADN - tarif |      |
|    |                                            | pentru 1 singur?    |      |
|    |                                            | prob?               |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Detec?ie ?i         | 100 |
|    |                                            | cuantificare ADN de |      |
|    |                                            | natur? uman? în     |      |
|    |                                            | probele biologice   |      |
|    |                                            | sau pe corpuri      |      |
|    |                                            | delicte             |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Analize pentru      |      |
|    |                                            | stabilirea filia?iei|      |
|    |                                            | biologice,          |      |
|    |                                            | paternitate/        |      |
|    |                                            | maternitate, pe baza|      |
|    |                                            | testului ADN - tarif|      |
|    |                                            | pentru 3            |      |
|    |                                            | determin?ri, pornind|      |
|    |                                            | de la probe         |      |
|    |                                            | biologice de sânge |      |
|    |                                            | sau saliv?          |      |
|    |                                            | a) pentru markeri   |2.700 |
|    |                                            | ADN autozomali      |      |
|    |                                            | b) pentru markeri   |3.700 |
|    |                                            | ADN autozomali      |      |
|    |                                            | completat cu markeri|      |
|    |                                            | cromozomiali Y      |      |
|    |                                            | c) pentru markeri   |3.700 |
|    |                                            | ADN autozomali      |      |
|    |                                            | completat cu markeri|      |
|    |                                            | cromozomiali X      |      |
|    |                                            | d) pentru markeri   |4.500 |
|    |                                            | ADN autozomali      |      |
|    |                                            | completat cu markeri|      |
|    |                                            | cromozomiali X ?i Y |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Analize pentru      |      |
|    |                                            | stabilirea filia?iei|      |
|    |                                            | biologice,          |      |
|    |                                            | paternitate/        |      |
|    |                                            | maternitate, pe baza|      |
|    |                                            | testului ADN - tarif|      |
|    |                                            | pentru 2            |      |
|    |                                            | determin?ri, pornind|      |
|    |                                            | de la probe         |      |
|    |                                            | biologice de sânge |      |
|    |                                            | sau saliv?:         |      |
|    |                                            | a) pentru markeri   |2.700 |
|    |                                            | ADN autozomali      |      |
|    |                                            | b) pentru markeri   |3.700 |
|    |                                            | ADN autozomali      |      |
|    |                                            | completat cu markeri|      |
|    |                                            | cromozomiali Y      |      |
|    |                                            | c) pentru markeri   |3.700 |
|    |                                            | ADN autozomali      |      |
|    |                                            | completat cu markeri|      |
|    |                                            | cromozomiali X      |      |
|    |                                            | d) pentru markeri   |4.500 |
|    |                                            | ADN autozomali      |      |
|    |                                            | completat cu markeri|      |
|    |                                            | cromozomiali X ?i Y |      |
|    |                                            | e) pentru markeri   |1.800 |
|    |                                            | cromozomiali Y      |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Analize pentru      |      |
|    |                                            | stabilirea          |      |
|    |                                            | rela?iilor de       |      |
|    |                                            | înrudire biologic? |      |
|    |                                            | complexe, între rude|      |
|    |                                            | de gradul I, II sau |      |
|    |                                            | III - tarif pentru 1|      |
|    |                                            | singur? determinare,|      |
|    |                                            | pornind de la probe |      |
|    |                                            | biologice de sânge |      |
|    |                                            | sau saliv?          |      |
|    |                                            | a) pentru markeri   | 900 |
|    |                                            | ADN autozomali      |      |
|    |                                            | b) pentru markeri   |1.400 |
|    |                                            | ADN autozomali      |      |
|    |                                            | completat cu markeri|      |
|    |                                            | cromozomiali Y      |      |
|    |                                            | c) pentru markeri   |1.400 |
|    |                                            | ADN autozomali      |      |
|    |                                            | completat cu markeri|      |
|    |                                            | cromozomiali X      |      |
|    |                                            | d) pentru markeri   |1.800 |
|    |                                            | ADN autozomali      |      |
|    |                                            | completat cu markeri|      |
|    |                                            | cromozomiali X ?i Y |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Analize pentru      | 500 |
|    |                                            | stabilirea          |      |
|    |                                            | profilului ADN în   |      |
|    |                                            | scop de identificare|      |
|    |                                            | - tarif pe 1 singur?|      |
|    |                                            | prob?               |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | 30.1 pornind de la |      |
|    |                                            | orice tip de prob? |      |
|    |                                            | biologic? sau corp |      |
|    |                                            | delict, exclusiv    |      |
|    |                                            | probe biologice de |      |
|    |                                            | os                  |      |
|    |                                            | a. pentru markeri   | 500 |
|    |                                            | ADN autozomali      |      |
|    |                                            | b. pentru markeri   | 700 |
|    |                                            | ADN autozomali      |      |
|    |                                            | completat cu markeri|      |
|    |                                            | gonozomiali, X ?i Y |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | 30.2 pornind de la |      |
|    |                                            | probe biologice de |      |
|    |                                            | os                  |      |
|    |                                            | a. pentru markeri   |1.500 |
|    |                                            | ADN autozomali      |      |
|    |                                            | b. pentru markeri   |1.800 |
|    |                                            | ADN autozomali      |      |
|    |                                            | completat cu markeri|      |
|    |                                            | ADN gonozomiali     |      |
|    |                                            | (X ?i Y)            |      |
|    |                                            | c. pentru markeri   |2.500 |
|    |                                            | ADN nucleari        |      |
|    |                                            | completat cu markeri|      |
|    |                                            | ADN mitocondriali   |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    | I. (E) LABORATOR DE ANTROPOLOGIE,          |                     |      |
|    | BIOCRIMINALISTIC? ?I SEROLOGIE MEDICO-     |                     |      |
|    | LEGAL?                                     |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 62.| Prima expertiz? de cercetare a filia?iei - |                     | 145 |
|    | mam?, copil ?i presupusul tat?, serologic? |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 63.| Noua expertiz? de cercetare a filia?iei - |                     | 840 |
|    | mam?, copil ?i presupusul tat?, serologic? |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 64.| Expertiza filia?iei pe baza testului HLA, |                     | 670 |
|    | tarif/persoan? investigat?                 |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 65.| Expertiza medico-legal? privind cercetarea |                     | 840 |
|    | paternit??ii, la cererea Comisiei          |                     |      |
|    | superioare medico-legale                   |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 66.| Expertiza privind identificarea unei       |                     | 100 |
|    | persoane                                   |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 67.| Expertiza comparativ?, antropologic? în    |                     | 100 |
|    | diagnosticul filia?iei pentru mam?, copii |                     |      |
|    | ?i b?rbatul în cauz?                       |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 68.| Identificarea pe material fotografic       |                     | 165 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 69.| Expertiza antropologic? pe material osos   |                     | 230 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 70.| Expertiza traseologic? privind             |                     |   63 |
|    | identificarea urmelor cauzale ?i a urmelor |                     |      |
|    | r?mase pe îmbr?c?minte ?i pe corpul        |                     |      |
|    | cadavrelor                                 |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 71.| Expertiza pentru identificarea urmelor     |                     |   70 |
|    | l?sate de factorii secundari ai împu?c?rii,|                     |      |
|    | pentru stabilirea distan?ei de la care s-a |                     |      |
|    | tras cu arma de foc                        |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 72.| Determinarea antigenelor de grup sangvin pe|                     | 120 |
|    | fragmente de ?esuturi sau organe cadaverice|                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 73.| Investigarea antigenelor de grup sangvin   |                     | 126 |
|    | din saliv?, din alte secre?ii ?i umori de |                     |      |
|    | pe corpurile delicte                       |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 74.| Examenul frotiului pentru decelarea spermei|                     |   70 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 75.| Examenul petelor de sperm?                 |                     |   45 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 76.| Examenul descriptiv ?i comparativ al       |                     |   50 |
|    | firelor de p?r                             |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 77.| Expertiza grupei de sânge la persoanele vii|                     |   66 |
|    | ?i la cadavre                              |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 78.| Expertiza petelor de sânge                 |                     |   66 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 79.| Investigarea altor pete biologice, saliv?, |                     |   35 |
|    | fecale, urin?, lichid amniotic             |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    | I. (F) LABORATOR DE ANATOMIE PATOLOGIC?    |                     |      |
|    | MEDICO-LEGAL?                              |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 80.| Prelucrarea în parafin? ?i examinarea unor |                     |      |
|    | piese:                                     |                     |      |
|    | Cu colora?ie Hematoxilin?-Eozin?           |                     | 126 |
|    | + colora?ie Van Gieson                     |                     |   40 |
|    | + colora?ii speciale - Lie, Perls etc.     |                     |   50 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 81.| Prelucrarea ?i examinarea unei piese prin |                     |   40 |
|    | înghe?are                                  |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 82.| Efectuarea testelor biochimice ?i          |                     |   20 |
|    | enzimatice                                 |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 83.| Citirea culturilor de germeni ?i a probelor|                     |   15 |
|    | biochimice                                 |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 84.| Realizarea ?i colorarea frotiurilor        |                     |   15 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 85.| Citirea frotiurilor ?i stabilirea          |                     |   26 |
|    | diagnosticului                             |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 86.| Preg?tirea ?i turnarea mediilor de cultur? |                     |   80 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 87.| Îns?mân?area produselor patologice         |                     |   63 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 88.| Determin?ri imunologice de tip ELISA       |                     | 180 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 89.| Determin?ri cantitative ale                |                     |   80 |
|    | imunoglobulinelor IgG, IgA, IgM ale        |                     |      |
|    | componentei C3 ?i ale proteinei C-reactive |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 90.| Determinarea planctonului                  |                     |   20 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 91.| Electroforez?                              |                     |   25 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 92.| Determinarea acidului uric                 |                     |   20 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 93.| Determinarea ureei                         |                     |   20 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 94.| Determinarea creatininei                   |                     |   15 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 95.| Determinarea colesterolului                |                     |   20 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 96.| Determinarea lipidelor totale              |                     |   30 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 97.| Determinarea corpilor cetonici             |                     |   80 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 98.| Determinarea glicemiei                     |                     |   18 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
| 99.| Determinarea bilirubinei                   |                     |   20 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|100.| Determinarea proteinelor                   |                     |   26 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Determinarea        |   50 |
|    |                                            | planctonului        |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Examen pic?tura     |   60 |
|    |                                            | groas? ?i frotiu    |      |
|    |                                            | pentru malarie      |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Determin?ri         |      |
|    |                                            | imunologice de tip |      |
|    |                                            | ELISA               |      |
|    |                                            | a) Ag HBs           |   60 |
|    |                                            | b) Ac Anti HCV      |   60 |
|    |                                            | c) Ac Anti HIV      |   60 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Electroforeza       |   50 |
|    |                                            | proteinelor         |      |
|    |                                            | plasmatice          |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Determinarea CK-MB |   50 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Determinarea CPK    |   50 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Determinarea        |   70 |
|    |                                            | mioglobinei         |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Determinarea        | 100 |
|    |                                            | troponinei          |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Tiroxina            |   50 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | TSH                 |   50 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Cortisol plasmatic |   60 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Prolactina          |   70 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Insulina            |   70 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Amilazemie          |   50 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | PSA, Prostate       |   80 |
|    |                                            | Specific Antigen    |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Test imunologic de |   50 |
|    |                                            | sarcin?             |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    | I. (G) LABORATOR DE TOXICOLOGIE            |                     |      |
|    | MEDICO-LEGAL?                              |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|101.| Determinarea concentra?iei de alcool în    |                     |   80 |
|    | sânge/urin?                                |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|102.| Expertiza pentru recalcularea alcoolemiei |                     | 510 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|103.| Determinarea oxidului de carbon            |                     |   26 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|104.| Determinarea methemoglobinei               |                     |   18 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|105.| Determinarea barbituremiei                 |                     |   30 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|106.| Determinarea colinesterazei                |                     |   18 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|107.| Extrac?ia eteric?                          |                     |   40 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|108.| Determinarea con?inutului de clor,         |                     |   10 |
|    | acizi, baze                                |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|109.| Examenul D.N.O.C.                          |                     |   13 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|110.| Determinare carbofuran                     |                     |    8 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|111.| Determinare formaldehid?                   |                     |   13 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|112.| Investiga?ii orientative, con?inutul       |                     |   35 |
|    | gastric, corpuri delicte                   |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|113.| Cercetarea cianurilor; dozarea acidului    |                     | 100 |
|    | cianhidric                                 |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|114.| Determinarea con?inutului de florur?       |                     |    9 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|115.| Examenul de dozare a alcoolului metilic    |                     |   13 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|116.| Determinarea arseniului (As)               |                     |   27 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|117.| Determinarea mercurului (hG)               |                     |   12 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|118.| Determinarea prezen?ei nitri?ilor          |                     |   10 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|119.| Determinarea prezen?ei nitra?ilor          |                     |   10 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|120.| Determinarea prezen?ei parationului        |                     |   20 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|121.| Determinarea prezen?ei carbetoxului        |                     |   13 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|122.| Examenul cromatografic pe plac?            |                     |   35 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|123.| Dozare substan?e psihotrope cu caracter    |                     | 165 |
|    | bazic ?i neutru                            |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|124.| Screening pentru prezen?a de droguri, kit |                     | 252 |
|    | immunoassay                                |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|125.| Determin?ri masspectrometrice-             |                     | 378 |
|    | gazcromatografice, inclusiv de stupefiante |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Examen toxicologic | 600 |
|    |                                            | general (c?utarea   |      |
|    |                                            | unui toxic          |      |
|    |                                            | necunoscut)         |      |
|    |                                            | Total = din care:   |      |
|    |                                            | a. Investiga?ii     | 100 |
|    |                                            | toxicologice        |      |
|    |                                            | orientative         |      |
|    |                                            | (con?inut gastric, |      |
|    |                                            | corpuri delicte)    |      |
|    |                                            | b. Investiga?ii     | 500 |
|    |                                            | toxicologie         |      |
|    |                                            | exhaustive          |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Identificarea ?i    | 200 |
|    |                                            | determinarea        |      |
|    |                                            | pesticidelor        |      |
|    |                                            | organoclorurate,    |      |
|    |                                            | organo-fosforice ?i |      |
|    |                                            | altele (extrac?ia, |      |
|    |                                            | purificare extracte,|      |
|    |                                            | identificare ?i     |      |
|    |                                            | determinare prin    |      |
|    |                                            | CCS ?i gaz-         |      |
|    |                                            | cromatografie)      |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Identificarea ?i    | 100 |
|    |                                            | determinarea        |      |
|    |                                            | toxicelor volatile |      |
|    |                                            | separabile prin     |      |
|    |                                            | distilare simpl? sau|      |
|    |                                            | antrenabile cu      |      |
|    |                                            | vapori de ap?       |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Identificarea ?i    | 100 |
|    |                                            | determinarea        |      |
|    |                                            | toxicelor cu        |      |
|    |                                            | caracter acid -     |      |
|    |                                            | altele decât        |      |
|    |                                            | barbiturice (acid   |      |
|    |                                            | salicilic ?i        |      |
|    |                                            | deriva?i, fenitoin?,|      |
|    |                                            | glutetimid?, fenoli,|      |
|    |                                            | sulfamide, acid     |      |
|    |                                            | oxalic etc.)        |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    | I. (H) LABORATOR DE EXPERTIZ? MEDICO-LEGAL?|                     |      |
|    | PSIHIATRIC? , DE ASISTEN?? SOCIOPSIHOLOGIC? |                     |      |
|    | ?I CERCETAREA CRIMINOLOGIEI CLINICE        |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|126.| Prima expertiz? medico-legal? psihiatric? |                     |   85 |
|    | cu examinarea persoanei                    |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|127.| Prima expertiz? medico-legal? psihiatric? |                     | 126 |
|    | efectuat? pe baz? de acte                  |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|128.| Noua expertiz? medico-legal? psihiatric? cu|                     | 252 |
|    | examinarea persoanei                       |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|129.| Noua expertiz? medico-legal? psihiatric?   |                     | 230 |
|    | efectuat? pe baz? de acte                  |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|130.| Examen psihiatric în cadrul comisiei de    |                     |   80 |
|    | amânare/întrerupere a execut?rii pedepsei |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|131.| Examen psihiatric în cadrul altor presta?ii|                     |   80 |
|    | medico-legale                              |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|132.| Examen psihiatric privind capacitatea de   |                     | 135 |
|    | exerci?iu                                  |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|133.| Examen psihologic                          |                     |   50 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|134.| Complet?ri la prima expertiz?              |                     | 126 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|135.| Complet?ri la noua expertiz?               |                     | 230 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|136.| Analize psihologice exhaustive la caz      |                     | 760 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|137.| Analize psihologice ale cazurilor de suicid|                     | 1260 |
|    | + presta?ie psihoantropologic?             |                     | 630 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    |                                            | Examin?ri medico-   | 500 |
|    |                                            | legale psihiatrice |      |
|    |                                            | la domiciliu, în    |      |
|    |                                            | condi?iile prev?zute|      |
|    |                                            | de lege             |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    | II. TARIFE ALE COMISIEI DE AVIZARE ?I      |                     |      |
|    | CONTROL                                    |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|138.| Aviz al Comisiei de avizare ?i control al |                     |   35 |
|    | actelor medico-legale                      |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|    | III. TARIFE ALE COMISIEI SUPERIOARE        |                     |      |
|    | MEDICO-LEGALE                              |                     |      |
|____|____________________________________________|_____________________|______|
|139.| Aviz al Comisiei superioare medico-legale |                     | 660 |
|____|____________________________________________|_____________________|______|


- inapoi sus -
You can play best games for brain and soul on At 7 Games.
  Copyright © 2008 Romanian Society of Legal Medicine. All rights reserved.
created by cooz.ro
  best brain games, girls games and action games for brain and soul virtualizare vmware vsphere esxi server backup storage cablare structurata antivirus securitate firewall mail web dns trandafir trandafiri pomi fructiferi conifere brad brazi pin tuja tuia plante ornamentale vita de vie coacaze zmeura agrise