ORGANIZAREA RETELEI DE MEDICINA LEGALA

 • Consiliul Superior
  ---
 • Insitutul National de Medicina Legala Mina Minovici Bucuresti
 • Insitutul de Medicina Legala Timisoara
 • Insitutul de Medicina Legala Craiova
 • Insitutul de Medicina Legala Iasi
 • Insitutul de Medicina Legala Targu-Mures
 • Insitutul de Medicina Legala Cluj
  ---
 • Comisiile de Control si Avizare
 • Comisia Superioara Medico-Legala
 • NOTA: Faceti click pe dreptunghiul corespunzator institutiei pentru detalii.

 • INML - Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti
 • IML - Insitut Medico-Legal
 • CCA - Comisie de Control si Avizare
--- --- ---


In Romania, reteaua de medicina legala este organizata
la nivel national si are o structura piramidala,
fiind compusa din urmatoarele nivele de competenta:

I) Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti - unitate cu personalitate juridica în subordinea Ministerului Sanatatii.

Activitatea de medicina legala este coordonata, sub raport stiintific si metodologic, de Ministerul Sanatatii si de Consiliul Superior de Medicina Legala, cu sediul la Institutul de Medicina legala "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucuresti.

Consiliul Superior de Medicina Legala are urmatoarea componenta:
a) directorii institutelor de medicina legala;
b) profesorii de medicina legala din tara;
c) seful comisiei de specialitate al Colegiului Medicilor din România;
d) 3 medici legisti din diferite servicii de medicina legala judetene, numiti prin ordin al ministrului sanatatii;
e) presedintele comisiei de specialitate a Ministerului Sanatatii;
f) un reprezentant al Ministerului Sanatatii, numit prin ordin al ministrului sanatatii;
g) un reprezentant al Ministerului Justitiei, numit prin ordin al ministrului justitiei;
h) un reprezentant al Ministerului Public, numit prin ordin al ministrului justitiei;
i) un reprezentant al Ministerului de Interne, numit prin ordin al ministrului de interne.

Directorul General al Institutului de Medicina Legala "Prof.Dr.Mina Minovici" este, de drept, presedintele Consiliului Superior de Medicina Legala. În caz de indisponibiltate, el poate fi înlocuit de unul din directorii institutelor de medicina legala, desemnat de presedintele Consiliului superior de medicina legala.

Directorul General al Institutului de Medicina Legala "Prof.Dr.Mina Minovici" si directorii institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare sunt numiti prin ordin al Ministrului Sanatatii.

Consiliul Superior de Medicina Legala are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea de medicina legala, din punct de vedere stiintific si metodologic, impreuna cu Ministerul Sanatatii, în vederea asigurarii unei practici medico-legale unitare pe întreg teritoriul tarii;
b) studiaza si interpreteaza anual, morbiditatea si mortalitatea medico-legala, si informeaza despre aceasta Ministerul Sanatatii, Ministerul Justitiei, Ministerul Public si Ministerul de Interne;
c) initiaza studii de criminologie si alte studii interdisciplinare de interes social si medico-legal, la nivel national;
d) sprijina, prin mijloace specifice, activitatea medico-sanitara;
e) propune Ministerului Sanatatii componenta nominala si modul de functionare ale Comisiei superioare medico-legale si ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale;
f) adopta, în termen de 30 de zile de la data constituirii, regulamentul propriu de organizare si functionare.

Consiliul Superior de Medicina Legala se întruneste semestrial sau ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a cel putin o treime din numarul membrilor sai.

Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti colaboreaza cu Ministerul de Justitie, Parchetul General si cu Ministerul de Interne

Instanta stiintifica suprema este constituita de Comisia Superioara Medico-Legala (formata din membri de diferite specialitati - medici legisti, chirurgi, ortopezi, neurochirurgi, microbiologi etc)

Comisia Superioara Medico-Legala este compusa din urmatorii membrii permanenti:
a) directorul general al Institutului de Medicina Legala "Prof.Dr.Mina Minovici" Bucuresti;
b) directorul adjunct medical al Institutului de Medicina Legala "Prof.Dr.Mina Minovici" Bucuresti;
c) directorii institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare;
d) sefii disciplinelor de profil din facultatile acreditate din cadrul centrelor medicale universitare;
e) seful disciplinei de morfopatologie a Universitatii de Medicina "Carol Davila" Bucuresti;
f) 2-4 medici primari legisti, cu experienta în specialitate, desemnati de directorul general al Institutului de Medicina Legala "Prof.Dr.Mina Minovici:

La lucrarile Comisiei superioare pot fi cooptati, în functie de specificul lucrarilor, profesori - sefi de disciplina, din diferite specialitati medicale, precum si specialisti din alte domenii ale stiintei, care pot contribui la lamurirea problemelor a caror rezolvare o cere justitia în diferite expertize medico-legale.

Directorul General al Institutului de Medicina Legala "Prof.Dr.Mina Minovici" este Presedintele Comisiei Superioare Medico-Legale.

Comisia superioara medico-legala verifica si avizeaza, din punct de vedere stiintific, la cererea organelor în drept, concluziile diverselor acte medico-legale si se pronunta asupra eventualelor concluzii contradictorii ale expertizei cu cele ale noii expertize medico-legale sau ale altor acte medico-legale.

În cazul in care concluziile actelor medico-legale nu pot fi avizate, Comisia superioara medico-legala recomanda refacerea totala sau partiala a lucrarilor la care se refera actele primite pentru verificare si avizare, formulind propuneri in acest sens sau concluzii proprii.

II) Institute zonale de medicina legala

Sint unitati cu personalitate juridica în subordinea administrativa a Ministerului Sanatatii care isi au sediul in centre medicale universitare Cluj, Iasi, Timisoara, Tirgu-Mures, Craiova.

Institutul de Medicina legala "Prof.Dr.Mina Minovici" Bucuresti, precum si celelalte institute de medicina legala, în limitele competentei lor teritoriale, au urmatoarele atributii principale:
a) controleaza din punct de vedere stiintific si metodologic un anumit numar de laboratoare judetene;
b) efectueaza, din dispozitia organelor de urmarire penala, a instantelor judecatoresti sau la cererea persoanelor interesate, expertize si constatari, precum si alte lucrari cu caracter medico-legal;
c) efectueaza noi expertize medico-legale dispuse de organele de urmarire penala sau instantele judecatoresti, precum si în cazurile de deficiente privind acordarea asistentei medicale ori în cazurile în care, potrivit legii, sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice;
d) executa examene complementare de laborator, solicitate de serviciile de medicina legala judetene, de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti sau de persoanele interesate;
e) îndeplinesc, pentru judetele în care îsi au sediul, respectiv pentru municipiul Bucuresti, atributiile ce revin serviciilor de medicina legala judetene prevazute în prezenta ordonanta;
f) efectueaza cercetari stiintifice în domeniul medicinii legale si pun la dispozitie învatamântului universitar si postuniversitar materiale documentare, precumsi alte mijloace necesare procesului de învatamânt;
g) contribuie la sprijinirea asistentei medicale atit prin analiza aspectelor medico-legale din activitatea unitatilor sanitare, la cererea lor, cât si prin analiza unor probleme constatate cu ocazia desfasurarii activitatii de medicina legala;
h) propun Consiliului superior de medicina legala masuri corespunzatoare în vederea asigurarii, din punct de vedere metodologic, a unei practici unitare în domeniul medicinii legale pe întreg teritoriul tarii;
i) avizeaza functionarea, în conditiile legii, a agentilor economici care desfasoara activitati de îmbalsamare si alte servicii de estetica mortuara..

 In cadrul institutelor de medicina legala din centrele medicale universitare, precum si în cadrul Institutului de Medicina Legala "Prof.Dr.Mina Minovici" functioneaza Comisii de avizare si control al actelor medico-legale.

Comisia de avizare si control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicina legala din centrele universitare este compusa din:
a) directorul institutului de medicina legala din centrul medical universitar respectiv;
b) 2-4 medici primari legisti cu experienta în specialitate, desemnati de directorul institutului de medicina legala.

La lucrarile Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale pot fi cooptati, în functie de specificul lucrarilor, profesori - sefi de disciplina, din diferite specialitati medicale.

Directorul institutului de medicina legala din centrul medical universitar este presedintele Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale.

Componenta nominala si modul de functionare ale Comisiei superioare medico-legale si ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, la propunerea Consiliului superior de medicina legala.

Comisiile de avizare si control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicina legala examineaza si avizeaza:
a) actele de constatare sau de expertiza medico-legala, efectuate de serviciile de medicina legala judetene, în cazurile în care organele de urmarire penala sau instantele judecatoresti considera necesara avizarea;
b) actele noilor expertize efectuate de serviciile medico-legale judetene inainte de a fi transmise organelor de urmarire penala sau instantelor judecatoresti.

III) Servicii medico-legale judetene

Functioneaza in orasele resedinta de judet fiind subordonate, din punct de vedere administrativ, directiilor de sanatate publica.

Serviciile medico-legale judetene pot organiza Cabinete medico-legale in localitatile mai importante din judetul respectiv sau pot decide numirea unui medic de alta specialitate ca medic legist delegat (temporar).

Serviciile de medicina legala judetene au urmatoarele atributii principale:
a) efectueaza expertize si constatari medico-legale din dispozitia organelor de urmarire penala sau a instantelor judecatoresti, precum si în cazurile de deficiente în acordarea asistentei ori in cazurile in care, potrivit legii, sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice;
b) efectueaza orice alta expertiza sau constatare medico-legala, în cazul în care se apreciaza ca aceasta nu poate fi efectuata de cabinetul de medicina legala;
c) efectueaza, cu plata, examinari medico-legale, la cererea persoanelor interesate, precum si orice alte lucrari medico-legale, cu exceptia celor care intra în competenta cabinetului de medicina legala;
d) efectueaza noi expertize medico-legale, cu exceptia celor care intra în competenta institutelor de medicina legala;
e) pun la dispozitie catedrelor de medicina legala din universitatile de medicina si farmacie, în conditiile prevazute de dispozitiile legale, de deontologia medicala si de reglementarile privind drepturile omului, materiale documentare, cadavre, tesuturi si alte produse biologice necesare procesului didactic;
f) pun la dispozitia Institutului de Medicina Legala "Prof.Dr.Mina Minovici" si a institutelor de medicina legala materiale necesare pentru cercetarea stiintifica;
g) contribuie la ridicarea nivelului de acordare a asistentei medicale din unitatile sanitare, comunicând organului ierarhic superior al acestor unitati deficientele constatate cu ocazia desfasurarii activitatii de medicina legala;
h) participa, la cererea institutiilor sanitare si a Colegiului Medicilor din România, la lucrarile comisiilor de ancheta, instituite de acestea si contribuie, atunci când diagnosticul este incert, la clarificarea cauzelor care au provocat vatamarea integritatii corporale, a sanatatii sau decesul bolnavilor.

IV) Cabinetele de medicina legala

Au urmatoarele atributii principale:
a) efectueaza orice expertiza si constatare medico-legala, din dispozitia organelor de urmarire penala sau a instantelor judecatoresti, cu exceptia celor ce intra în atributiile serviciilor de medicina legala;
b) asigura, cu plata, efectuarea examinarilor medico-legale, la cererea persoanelor interesate;
c) asigura, cu plata, efectuarea altor lucrari medico-legale

In prezent exista 11 Cabinete medico-legale subordonate situate in urmatoarele orase orase sau municipii neresedinta de judet: Lugoj, Cimpulung-Arges, Comanesti, Fagaras, Petrosani, Sighetul Marmatiei, Medias, Cimpulung Moldovenesc, Radauti, Barlad, Onesti.

--- ---- ---

- inapoi sus -


You can play best games for brain and soul on At 7 Games.
  Copyright © 2008 Romanian Society of Legal Medicine. All rights reserved.
created by cooz.ro
  best brain games, girls games and action games for brain and soul virtualizare vmware vsphere esxi server backup storage cablare structurata antivirus securitate firewall mail web dns trandafir trandafiri pomi fructiferi conifere brad brazi pin tuja tuia plante ornamentale vita de vie coacaze zmeura agrise